Welkom in onze open S.T.E.M. ruimte (en nog véél meer)

Ben je leerling, student, werkzoekende, 3D fanaat of gewoon nieuwsgierig? Laat je meeslepen in het IT Garage avontuur!

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Doelpubliek

De IT Garage is een open S.T.E.M. ruimte voor scholen, leerlingen, studenten, werkzoekenden, organisaties met buitenschoolse STEM activiteiten en iedereen met interesse in techniek en nieuwe technologieën. 

Placeholder Picture

Materiaal

De open S.T.E.M. ruimte beschikt over verschillende 3D printers, robotarmen en robotten, sensoren en microcontrollers, VR mogelijkheden en alle materiaal nodig voor het ontwikkelen van kwalitatieve S.T.E.M. trajecten.

Placeholder Picture

Diensten

De IT Garage ontwikkeld oefeningen, opdrachten en projecten die nauw aansluiten bij de S.T.E.M. opdrachten vanuit Onderwijs. In samenwerking maken wij deze eveneens gratis "op maat" van scholen en voor organisaties met buitenschoolse STEM activiteiten.

Placeholder Picture

Onze klanten, ons kapitaal

De IT Garage staat volledig ten dienste van zijn klanten en ondersteunt elke vorm van samenwerking zowel in het uitwerken van ideeën als het realiseren van S.T.E.M. projecten en trajecten. Door middel van workshops op maat willen wij een maximum aan kennisoverdracht realiseren die elke deelnemer ten goede komt. Voor ons is samenwerking altijd 3, nooit 2.

De dynamiek

Verschillende trajecten die nauw aansluiten bij de S.T.E.M. verreisten van Onderwijs staan reeds ter beschikking van scholen en organisaties met buitenschoolse S.T.E.M. activiteiten. We werken verder aan nieuwe opdrachten en projecten. Heb je ideeën rond S.T.E.M. ? Wij willen graag samenwerken en stellen al onze know how, open S.T.E.M. ruimte en materiaal ter beschikking.

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Ontwikkelen, programmeren en realiseren

Elke stap van een opdracht of project wordt van begin tot einde didactisch ondersteunt en getoetst aan pedagogische normen,  en is eveneens een leer- en ontdekkingsproces om problemen te leren oplossen. Dit in een dynamische omgeving waarin jongeren uitgedaagd worden.

Placeholder Picture
Contacteer ons
Wat kan in onze S.T.E.M. ruimte - welke materialen staan ter beschikking - praktische informatie

Materiaal:
De open STEM ruimte beschikt over 10 werktafels  met bijhorende toestellen zoals elk een 3D priner, robotarm en laptop om STEM oefeningen, opdrachten en trajecten uit te voeren. Electronische componenten, microcontrollers, sensoren, kabels, starterspakketten electronica en zoveel meer staan gratis ter beschikking van alle deelnemers. Wij werken met Arduino, Rasberry Pi en vooral met M5Stack componenten. Op alle tablets en laptops staat eveneens de nodige software voor o.a. 3D design geïnstalleerd. Dit kan uitgebreidt worden met bijvoorbeeld eigen software of specifieke software.

Mogelijkheden:
Scholen, groepen leerlingen (8 tot 12 jaar), studenten (12 tot .... jaar), deelnemers aan buitenschoolse STEM activiteiten en groepen jongeren kunnen van dit alles gebruik maken. 
Wij hebben eveneens oefeningen, opdrachten en trajecten (zie uitleg op de activiteitenpagina) ter beschikking.

Ter plaatse - op verplaatsing:
Men kan werktafels reserveren (max. 3 deelnemers per werktafel zodat voldoende afstand gerarandeerd is) met alle gewenste materialen en toestellen.
Men kan werktafels reserveren en zelf alle materialen meebrengen.
Men kan werktafels reserveren en wij geven begeleiding aan de door u gekozen oefening, opdracht of traject.
Wij kunnen ter plaatste komen met toestellen en materiaal en in jullie lokalen STEM oefeningen, opdrachten en trajecten geven en/of begeleiden..

Met de steun van: